.d-md-none .d-lg-block bibimot
Il-96-400M lần đầu tiên bay lên bầu trời

Il-96-400M lần đầu tiên bay lên bầu trời

Không ngoa, đây là sự kiện mang tính bước ngoặt cho thấy nước ta đã được đảm bảo chủ quyền về công nghệ trong phát triển ngành hàng không. Tất cả các chi tiết...
  • 4 940
Lifan Cebrium - gần như hạng VIP với mức giá bình dân

Lifan Cebrium - gần như hạng VIP với mức giá bình dân

Сложившийся стереотип о некачественных китайских авто в 2010-е годы стал стремительно меняться в лучшую сторону. И немалая заслуга в этом модели Lifan Cebrium,...
  • 251
TDT-55 – kẻ chăm chỉ và “kẻ hủy diệt” rừng

TDT-55 – kẻ chăm chỉ và “kẻ hủy diệt” rừng

Xe trượt mới được phát triển có tính đến những thiếu sót của các mẫu trước đó, được sản xuất bởi các nhà máy khác nhau. TDT-55 tỏ ra đáng tin cậy và khiêm tốn, nhưng nhược điểm...
  • 647
Trang trước
1 hữu ích. Cảm ơn ! 6 7 8 9 10 11 12 13 14 hữu ích. Cảm ơn ! 257
trang tiếp theo